Audyt bezpieczeństwa danych osobowych

Niezbędny wstęp do stworzenia skutecznej polityki bezpieczeństwa danych osobowych

Jeżeli nie wiesz, gdzie w Twojej firmie są dane osobowe, nie możesz wiedzieć, kto ma do nich dostęp, ani w żaden sposób zadbać o ich bezpieczeństwo. Dlatego każdy audyt bezpieczeństwa danych osobowych, jaki przeprowadzamy zaczyna się od zidentyfikowania wszystkich zbiorów danych, które Twoja organizacja już stworzyła – od  dokumentów, przez e-maile i bazy danych, aż po nagrania z monitoringu. Ustalamy, w jakim celu gromadzisz każdy rodzaj danych, które z nich są poufne, które należą do kategorii danych wrażliwych, a które zbędne i powinny zostać usunięte.   Następnie przychodzi pora na mapowanie procesów i  znalezienie słabych punktów w procesie zarządzania danymi osobowymi. Ten etap obejmuje także analizę bezpieczeństwa systemów informatycznych.   Na koniec, otrzymujesz raport zawierający opis stanu faktycznego oraz  rekomendacje zmian, które pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnienie pełnej zgodności firmy z przepisami.

Dlaczego warto zdecydować się na audyt bezpieczeństwa danych osobowych?

Żeby:

  • wykryć ewentualne nieprawidłowości w polityce bezpieczeństwa;
  • wiedzieć, jakie zmiany należy wprowadzić, by w pełni wywiązać się z obowiązków, wymaganych przez RODO i inne przepisy, regulujące bezpieczeństwo danych osobowych;
  • mieć pewność, że nie poniesiesz odpowiedzialności karnej w razie kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).