Branża hotelarska

Jeżeli prowadzisz hotel wiesz, z jak wieloma danymi osobowymi ma on do czynienia. Goście zostawiają swoje dane teleadresowe. Informują o alergiach, niepełnosprawnościach czy stosowanych dietach. Korzystają z zabiegów SPA lub zdrowotnych masaży. Słowem, powierzają Ci o sobie dużo informacji.    
Wiele z nich to tzw. dane wrażliwe, a więc dane wymagające szczególnej ochrony.
Gromadzenie tych danych może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Ale to jeszcze nie wszystko. Hotele dysponują także historią połączeń telefonicznych gości, przetwarzają ich wizerunki, utrwalone na monitoringu, a jeżeli nagrywają rozmowy telefoniczne to zakres przetwarzanych danych zostaje poszerzony o głos, który stanowi tzw. daną biometryczną.

Musisz więc, między innymi:

  • jasno informować gości hotelowych do czego zamierzasz używać ich danych i uzyskać na to ich bezpośrednią zgodę,
  • zaoferować im wgląd we wszystkie dane, zgromadzone na ich temat, 
  • dać klientom możliwość usunięcia wszystkich, dotyczących ich danych,
  • używać danych wyłącznie w taki sposób, na jaki ich właściciele wyrazili oni zgodę; jeżeli wykorzystasz dane do innych celów, jeżeli dane zostaną wykradzione lub z innego powodu dostaną się w niepowołane ręce, musisz powiadomić o tym odpowiednie organy.

Zrealizowanie tych celów wymaga nie tylko zagwarantowania bezpieczeństwa systemów informatycznych, ale także wprowadzenia odpowiednich procedur i przechowywania stosownej dokumentacji. Cały personel hotelu musi rozumieć potrzebę wprowadzenia zmian, jakie mają na celu poprawę bezpieczeństwa danych, znać nowe procedury i umieć z nich korzystać w praktyce. Chętnie pomożemy Ci w zrealizowaniu tych zadań.

Co obejmuje nasze wsparcie?

Pomożemy Ci w spełnieniu wszystkich obowiązków, jakie ciążą na Tobie w związku z RODO i innymi rozporządzeniami, które regulują kwestie bezpieczeństwa danych w Twojej branży. Przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa danych, zaproponujemy politykę bezpieczeństwa i wdrożymy stosowne procedury. W razie potrzeby przeprowadzimy także szkolenia i przejmiemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych osobowych.     
Możemy udzielić Twojej firmie kompleksowego wsparcia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych lub wykonać wybraną przez Ciebie usługę.

Jak skorzystasz, dzięki współpracy z nami?

  • Zyskasz pewność, że twoje systemy informatyczne są bezpieczne, a Twoja polityka bezpieczeństwa zgodna z prawem.
  • Zabezpieczysz się przed roszczeniami, jakie mogłyby być następstwem wycieku danych.
  • Będziesz mieć pewność, że dobrze wywiązujesz się ze swoich obowiązków.

Skontaktuj się z nami!

Otrzymaj wsparcie w wypełnieniu obowiązków związanych z ochroną danych osobowych na miarę Twoich potrzeb.

Poproś o ofertę