Branża medyczna i hotelarstwo

Pracujesz w branży medycznej lub prowadzisz hotel? Zastanawiasz się, jak zapewnić bezpieczeństwo wrażliwym danym osobowym swoich klientów? Jakie procedury trzeba wdrożyć? Co zrobić, żeby personel ich przestrzegał? I jak sprawić, by robił to z przekonaniem? Jeżeli stawiasz sobie takie pytania, możemy pomóc.

Jak wiesz, branża medyczna różni się od innych. Wystarczy powiedzieć, że firmy z żadnej innej branży nie przetwarzają takiej ilości, tak  wrażliwych danych. Danych, których ewentualny wyciek mógłby zmienić życie wielu ludzi. Administratorzy takich danych, czyli właściciele firm, ich członkowie zarządu czy menedżerowie muszą stawić czoła większym wyzwaniom niż właściciele czy kierownicy w firmach z innych branż.
Muszą wywiązać się z obowiązków, jakie nakłada na nich nie tylko RODO, ale także Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenie Ministra Zdrowia o dokumentacji medycznej czy Ustawa o systemach informatycznych w służbie zdrowia. Muszą mieć pewność, że w firmie wdrożono szczegółowe procedury obsługi klientów, że personel je zna, rozumie i ich przestrzega.

Jeżeli prowadzisz hotel wiesz, z jak wieloma danymi osobowymi ma on do czynienia. Goście zostawiają swoje dane teleadresowe. Informują o alergiach, niepełnosprawnościach czy stosowanych dietach. Korzystają z zabiegów SPA lub zdrowotnych masaży. Słowem, powierzają Ci o sobie dużo informacji.    
Wiele z nich to tzw. dane wrażliwe, a więc dane wymagające szczególnej ochrony.
Gromadzenie tych danych może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Ale to jeszcze nie wszystko. Hotele dysponują także historią połączeń telefonicznych gości, przetwarzają ich wizerunki, utrwalone na monitoringu, a jeżeli nagrywają rozmowy telefoniczne to zakres przetwarzanych danych zostaje poszerzony o głos, który stanowi tzw. daną biometryczną.

Musisz więc, między innymi:

Zrealizowanie tych celów wymaga nie tylko zagwarantowania bezpieczeństwa systemów informatycznych, ale także wprowadzenia odpowiednich procedur i przechowywania stosownej dokumentacji. Cały personel hotelu musi rozumieć potrzebę wprowadzenia zmian, jakie mają na celu poprawę bezpieczeństwa danych, znać nowe procedury i umieć z nich korzystać w praktyce. Chętnie pomożemy Ci w zrealizowaniu tych zadań.

Co obejmuje nasze wsparcie?

Pomożemy Ci w spełnieniu wszystkich obowiązków, jakie ciążą na Tobie w  związku z RODO i innymi rozporządzeniami, które regulują kwestie bezpieczeństwa danych w Twojej branży. Przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa danych, zaproponujemy politykę bezpieczeństwa i wdrożymy stosowne procedury. W razie potrzeby przeprowadzimy także szkolenia i przejmiemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych osobowych.     
Możemy udzielić Twojej firmie kompleksowego wsparcia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych lub wykonać wybraną przez Ciebie usługę.