Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych

Komfort i bezpieczeństwo w biznesie

Zajmujesz się przetwarzaniem wrażliwych danych osobowych na dużą skalę? 
Twój profil działalności wymaga regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą?

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „tak”, Twoja organizacja ma obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych. Nie musisz jednak zatrudniać nikogo na etacie. Korzystniej będzie zlecić pełnienie tej funkcji zewnętrznej firmie.   

Jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

  • wypełnimy wszystkie obowiązki, jakie według RODO, należą do osoby, pełniącej to stanowisko;
  • będziemy reprezentować Twoją firmę na zewnątrz, zarówno wobec osób, których dane dotyczą, jak i wobec Urzędu Ochrony Danych Osobowych.