Wdrożenie polityki bezpieczeństwa

Kompleksowo i na Twoją miarę.

Opierając się na wnioskach z przeprowadzonego wcześniej audytu zaproponujemy i wdrożymy optymalną dla Twojej organizacji politykę bezpieczeństwa.

Zaproponujemy procedury dotyczące, między innymi:

 • danych osobowych – sposobu ich pozyskiwania, wprowadzania do systemu informatycznego, wykorzystywania w wersji papierowej i elektronicznej, archiwizowania, przechowywania i usuwania,
 • sposobu zarządzania infrastrukturą IT,
 •   sposobu ochrony pomieszczeń, 
 • struktury organizacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych i nadawania upoważnień,   sposobu prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych,
 • postępowania z incydentami ochrony danych osobowych, 
 • określenia, kto i w jaki sposób realizuje prawa osób, których dane dotyczą, 
 •   określenia, kto i kiedy kontroluje system ochrony danych osobowych w organizacji.

Przygotujemy dokumentację, która jest niezbędna do zarządzania danymi osobowymi w sposób zgodny z RODO, między innymi: klauzule informacyjne, upoważnienia oraz umowy powierzenia danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania.

Przeprowadzimy serię szkoleń, w czasie których upewnimy się, że personel rozumie potrzebę wprowadzenia zmian, jakie mają na celu poprawę bezpieczeństwa danych, zna nowe procedury, oraz umie z nich korzystać w praktyce.

Dlaczego warto wdrożyć politykę bezpieczeństwa danych osobowych?

Żeby:

 • w pełni wywiązać się z obowiązków określonych w RODO i innych przepisach, regulujących bezpieczeństwo danych osobowych,
 • mieć pewność, że nie poniesiesz odpowiedzialności karnej w razie kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO),
 • zyskać zaufanie klientów i przewagę konkurencyjną.

Dlaczego możesz zaufać Data Protection?

Firmę Data Protection założyliśmy w 2017 roku, jednak wiedzę w kwestii bezpieczeństwa danych osobowych, doświadczenie we wdrożeniach skomplikowanych rozwiązań informatycznych, strategii biznesowych i zarządzaniu spółkami informatycznymi zdobywaliśmy już 20 lat przed jej powstaniem.

Jak to działa?

 • Skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy, jakim wyzwaniom musisz stawić czoła i jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz. 
 • Przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
 • Pomożemy Ci w stworzeniu i wdrożeniu polityki bezpieczeństwa, w ustalonym zakresie.

Czy Data Protection jest dla mnie?

Tak, jeżeli:

 • Twoja firma przetwarza dane wrażliwe i szczególnie zależy ci na niezawodnych, dopasowanych do Twoich potrzeb rozwiązaniach, 
 • chciałbyś, żeby Twoja polityka bezpieczeństwa, realnie poprawiła bezpieczeństwo danych w Twojej firmie, 
 • uważasz, że warto być firmą godną zaufania, która szanuje powierzone sobie dane, nawet jeżeli zwrot z tej inwestycji trudno zmierzyć i sprowadza się do poprawy wizerunku Twojej marki.

Skontaktuj się z nami!

Otrzymaj wsparcie w wypełnieniu obowiązków związanych z ochroną danych osobowych na miarę Twoich potrzeb.

Poproś o ofertę