Wdrożenie polityki bezpieczeństwa

Kompleksowo i na miarę Twoich potrzeb

Opierając się na wnioskach z przeprowadzonego wcześniej audytu zaproponujemy i wdrożymy optymalną dla Twojej organizacji politykę bezpieczeństwa. Zaproponujemy procedury dotyczące, między innymi:

 • danych osobowych – sposobu ich pozyskiwania, wprowadzania do systemu informatycznego, wykorzystywania w wersji papierowej i elektronicznej, archiwizowania, przechowywania i usuwania,
 • sposobu zarządzania infrastrukturą IT,
 • sposobu ochrony pomieszczeń,
 • struktury organizacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych i nadawania upoważnień,
 • sposobu prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych,
 • postępowania z incydentami ochrony danych osobowych,
 • określenia, kto i w jaki sposób realizuje prawa osób, których dane dotyczą,
 • określenia, kto i kiedy kontroluje system ochrony danych osobowych w organizacji.

Przygotujemy dokumentację, która jest niezbędna do zarządzania danymi osobowymi w sposób zgodny z RODO, między innymi: klauzule informacyjne, upoważnienia oraz umowy powierzenia danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania. 
Przeprowadzimy serię szkoleń, w czasie których upewnimy się, że personel rozumie potrzebę wprowadzenia zmian, jakie mają na celu poprawę bezpieczeństwa danych, zna nowe procedury, oraz umie z nich korzystać w praktyce.

Dlaczego warto wdrożyć politykę bezpieczeństwa danych osobowych?

Żeby:

 • w pełni wywiązać się z obowiązków określonych w RODO i innych przepisach, regulujących bezpieczeństwo danych osobowych,
 • mieć pewność, że nie poniesiesz odpowiedzialności karnej w razie kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO),
 • zyskać zaufanie klientów i przewagę konkurencyjną.