Szkolenia

Dla kadry zarządzającej i pracowników

Żeby dobrze wywiązać się z obowiązków, określonych w RODO musisz wiedzieć dokładnie, jakie one są i dlaczego ich wypełnianie jest takie istotne. Chętnie przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników w takim zakresie, jaki potrzebujesz.

Co obejmują szkolenia dla kadry zarządzającej?

  • Wyjaśnienie, jakie obowiązki ma organizacja w związku z RODO;
  • Określenie, kto, w świetle RODO, jest administratorem danych osobowych;
  • Podsumowanie obowiązków, jakie ciążą na administratorach danych osobowych;
  • Omówienie możliwości zapobiegania skutkom naruszeń przy przetwarzaniu danych osobowych i  jakie mogą być konsekwencje takich naruszeń.

Co obejmują szkolenia dla pracowników?

  • Wyjaśnienie, dlaczego bezpieczeństwo danych osobowych jest istotne dla organizacji i jakie mogą być skutki niekontrolowanego wycieku danych;
  • Zapoznanie pracowników z podstawowymi założeniami polityki bezpieczeństwa.