Szkolenia  RODO

Dla kadry zarządzającej i pracowników

Żeby dobrze wywiązać się z obowiązków, określonych w RODO musisz wiedzieć dokładnie, jakie one są i dlaczego ich wypełnianie jest takie istotne. Chętnie przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników w takim zakresie, jaki potrzebujesz.

Co obejmują szkolenia dla kadry zarządzającej?

 • Wyjaśnienie, jakie obowiązki ma organizacja w związku z RODO.
 • Określenie, kto, w świetle RODO, jest administratorem danych osobowych.
 • Podsumowanie obowiązków, jakie ciążą na administratorach danych osobowych.
 • Omówienie możliwości zapobiegania skutkom naruszeń przy przetwarzaniu danych osobowych i jakie mogą być konsekwencje takich naruszeń.

Co obejmują szkolenia dla pracowników?

 • Odczarowanie RODO.
 • Wyjaśnienie, dlaczego bezpieczeństwo danych osobowych jest istotne dla organizacji i jakie mogą być skutki niekontrolowanego wycieku danych.
 • Zapoznanie pracowników z podstawowymi założeniami polityki bezpieczeństwa.

Warsztaty RODO

Spersonalizowane, z mierzalnymi rezultatami.

Jesteś właścicielem małej lub średniej firmy? Nasze warsztaty pomogą Ci zapoznać się z obowiązkami, jakie ciążą na Tobie, jako administratorze danych osobowych, gdyż każdy właściciel firmy, według RODO, nim jest.  Ich efektem będzie także przygotowanie minimalnej dokumentacji, wymaganej  przez RODO, którą będziesz mógł od razu wykorzystać w swojej firmie.

Co dokładnie obejmują warsztaty dla mikro i małych firm:
 • odczarowanie RODO,
 • zdefiniowanie obowiązków, jakie ciążą na Tobie, jako admistratorze danych osobowych,
 • określenie obszarów, na których powinieneś się skoncentrować,
 • przygotowanie minimalnej dokumentacji, która jest niezbędna do zarządzania danymi osobowymi w sposób zgodny z RODO.